نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
59 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1377 - شماره 15 (30 صفحه - از 193 تا 222)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از وظایف اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در انجام مسؤولیت اولیه این ارگان در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، فیصله اختلافات بین المللی و برقراری صلح بر اساس فصل ششم منشور ملل متحد است. فصل اول تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل این مسؤولیت شورای امنیت بر اساس تفسیر فصل ششم منشور می‌پردازد و شیوه و آیینی را که شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی پیشنهاد می‌کند، بررسی می‌نماید. در فصل دوم مقاله، نقش شورای امنیت در راهیابی کشورهای غیر عضو جهت طرح اختلافات خود در دیوان دادگستری بین المللی و نیز راهکارهایی که شورای امنیت می‌تواند جهت تضمین اجرای آرای دیوان از سوی دولت محکوم علیه اتخاذ نماید، بررسی شده است.
آدرس اینترنتی